^nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Hasiči Dubí

Hasiči Dubí

Hasiči Dubí

Hasiči Dubí

Hasiči Dubí

 

 

 

Pro celkový společenský vývoj bylo třeba zakládat nové české hasičské sbory i v místech s německou většinou obyvatelstva, aby požární ochrana českého obyva­telstva nebyla závislá na německých hasičích. V r.1921 vznikl první český dobro­volný hasičský sbor v Podkrušnohoří - v Souši na Mostecku. V dalších letech při­byly sbory v 11-ti obcích a z nich vznikla v r.1929 v Záluží župa č.123 - krušno­horská. Již r.1919 byla utvořena ústřední samaritánská rada a pod jejím vlivem pů­sobily i ve sborech krušnohorské župy samaritánské oddíly. V lednu r.1930 byl založen první český sbor v tehdejším hejtmanství teplickém, v Teplicích - Šanově, a do r.1934 v Proseticích a četných jiných místech hejtmanství.
 
Rokem 1938 končí tato kapitola dějin hasičství pod Krušnými horami. Začí­nají se uskutečňovat dlouhodobé sny o velkoněmecké říši podle plánu „FALL GRÜN" a vše je tedy podřízeno vývoji německého fašismu, tedy i hasiči, o jejichž bytí v této době se nám zprávy nezachovaly.
Květen 1945 přinesl konec 2.Světové války, svobodu, ale situace v pohraničí byla složitá. Bylo třeba zajišťovat požární ochranu důležitých objektů, tvořily se požární komise, ale ha- sičstvo bylo špatně vybaveno, postupně se dohledával jeho rozkradený majetek, sháněla se a opravovala požární technika. Kriminální ústředna se zabývala odhalo­váním pachatelů požárů, byl vydán služební předpis „Zpracování případů žhářství a souvislých trestných činů".