^nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Hasiči Dubí

Hasiči Dubí

Hasiči Dubí

Hasiči Dubí

Hasiči Dubí

 

 Zásahy 201510.1.2015 17:16
Jednotka vyjela na výzvu KOPIS UL na technickou pomoc do Dubí 2 - Bystřice, Tovární ul. k nebezpečně nakloněnému vyvrácenému stromu. Jednotka strom za pomoci motorové pily pokácela a vrátila se zpět na základnu.
Zasahující technika:
 1. Cas 32 T 815 posádka 1+3
Doba zásahu: cca 45 min.

18.1.2015
Jednotka vyjela do budovy MKZ Dubí na žádost vedoucí pracovnice . Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že došlo k prasknutí teploměru topení a přes prasklý teploměr k zatopení bývalého krytu CO. Na odčerpání vody bylo použito ponorné el. čerpadlo, které  jednotce zapůjčil starosta města p. ing. Petr Pípal. Po vyčerpání vody bylo místo zásahu předáno vedoucímu pracovníkovi MKZ a jednotka se vrátila zpět na základnu.
Zasahující technika:
 1. DA VW Transporter posádka 1+3
Doba zásahu: 6 h.


23.1.2015 19:05
Jednotka vyjela na žádost KOPIS UnL do Dubí 2 na hořící saze v komínovém tělese. Na místě zásahu již zasahovala jednotka HZS Teplice. Za pomoci komenářské koule hořící saze srazila a vybrala vybíracím otvorem. Poté bylo místo zásahu předáno VZ HZS Teplice naší jednotce, která na místě setrvala do doby, kdy došlo ke schladnutí komínového tělesa. Po likvidaci byl sepsán předávací protokol, místo zásahu bylo předáno majiteli a jednotka se vrátila zpět na základnu.
Zasahující technika:
 1. CAS 32 T 815 posádka 1+3
Doba zásahu: 5 h.


6.2.2015
Dubí, Dům s modrou krví. Ostatní pomoc pro město Dubí.
Zasahující technika:
 1. DA VW Transporter posádka 1+2
Doba zásahu: cca 60 min.

20.2.2015
Dubí, Dům s modrou krví. Ostatní pomoc pro město Dubí.
Zasahující technika:
 1. DA VW Transporter posádka 1+2
Doba zásahu: cca 60 min.

3.3.2015
Mstišov, náměstí Svobody. Ostatní pomoc pro Měsro Dubí.
Zasahující technika:
 1. DA VW Transporter posádka 1+4
Doba zásahu: cca 6 h.

7. 14. 15. 21.3.2015
Mstišov, náměstí Svobody. Ostatní pomoc pro město Dubí.
Zasahující technika:
 1. DA VW Transporter posádka 1+5, 1+4, 1+6, 1+2
Doba zásahu: cca 7, 6, 11, 6 h.


21.3.2015
Jednotka vyjela na výzvu KOPIS UL. k požáru travního porostu do Obce Střelná, Na Hampuši. Po příjezdu na místo zásahu, kde již zasahovala jednotka HZS Teplice a SDH Košťany bylo domluveno s Velitelem zásahu, že se jednotka vrátí zpět na základnu.
Zasahující technika:
 1. CAS 32 T 815 posádka 1+3
Doba zásahu: cca 30 min.

31.3.2015
Dubí 1, Karolíny Světlé. Technická pomoc. Vyvrácený strom v parku.
Zasahující technika:
 1. DA VW Transporter posádka 1+1
Doba zásahu: cca 30 min.

31.3.2015
Mstišov, náměstí Svobody. Technická pomoc. Přetékající požární nádrž.
Zasahující technika:
 1. DA VW Transporter posádka 1+1
Doba zásahu: ...

17.4.2015 23:50
Jednotka vyjela na výzvu KOPIS UL k požáru buňky do bývalého areálu ČSAD v Dubí-Pozorka. Po příjezdu na místo zásahu, kde již zasahovala jednotka HZS Teplice se zapojila do hasebních prací a rozebírání konstrukce. Po ukončení zásahu bylo místo předáno PČR a jednotka se vrátila zpět na základnu.
Zasahující technika:
 1. CAS 32 T 815 posádka 1+3
Doba zásahu: cca 4 h 30 min.

18.4.2015 20:25
Jednotka vyjela na výzvu KOPIS UL do firmy KNAUF INSULATION v Krupce k požáru balíků se skelnou vatou. Po příjezdu na místo zásahu se jednotka po domluvě s velitelem zásahu zapojila do hasebnich prací. Na místě zasahovalo cca 6 hasičských jednotek. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu.
Zasahující technika:
 1. CAS 32 T 815 posádka 1+2
Doba zásahu: cca 3 h 30 min.


19.4.2015 20:56
Jednotka vyjela k požáru lesního porostu do Dubí - Strážný vrch. Po příjezdu na místo zásahu byla průzkumem zjištěna dvě ohniska. Z důvodu nepřístupného terénu pro CAS 32 T 815 bylo nutno pro dopravu hasebních látek povolat DA VW Transporter. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu.
Zasahující technika
 1. CAS 32 T 815 posádka 1+2
 2. DA VW Transporter posádka 1+0
Doba zásahu: cca 2 h 40 min.

20.4.2015 08:18
Jednotka vyjela do Dubí - Strážný vrch, kde prováděla dohašovací práce z předešlého dne.
Zasahující technika:
 1. DA VW Transporter posádka 1+2
Doba zásahu: cca 60 min.

27.4.2015
Jednotka vyjela do Dubí - Bistřice, ul. Dlouhá k úklidu ropného produktu.
Zasahující technika:
 1. DA VW Transporter posádka 1+1
Doba zásahu: cca 30 min.

30.4.2015
Jednotka pomáhala s přípravou akce Pálení čarodějnic - stavba stanu, přeprava lavic a stolů, zapůjčení elektrocentrály.
Zasahující technika:
 1. DA VW Transporter posádka 1+9
Doba zásahu: cca 7 h.

1.5.2015
Jednotka pomáhala s úklidem po akci Pálení čarodějnic - bourání a odvoz stanu.
Zasahující technika:
 1. DA VW Transporter posádka 1+6
Doba zásahu: cca 3 h.

15.5.2015
Jednotka pomáhala s přípravou akce Dubský dostavník- stavba stanu, přeprava lavic a stolů, zapůjčení elektrocentrály.
Zasahující technika:
 1. DA VW Transporter posádka 1+7
Doba zásahu: cca 3 h.

16.5.2015
Jednotka byla požádána organizátorem 130. Výročí horské dráhy Teplice Moldava k asistenci při těchto oslavách. Jednotka prováděla za pomoci CAS 32 T 815 doplňování parní lokomotivy v Teplicích a Dubí nádraží.

17.5.2015
Jednotka pomáhala s uklidem po akci Dubský dostavník - bourání a odvoz stanu, lavic a stolů.
Zasahující technika:
 1. DA VW Transporter posádka 1+8
Doba zásahu: cca 3 h.

23.5.2015
Jednotka prováděla sekání trávy v Pečovatelském domě Dubí 3.
Zasahující technika:
 1. DA VW Transporter posádka1+1
Doba zásahu: cca 3 h.

23.5.2015 18:42
Jednotka vyjela do Dubí 3 - Pozorka, Mírové ul. k požáru dřevěných trámů. Po příjezdu na místo zásahu, kde již zasahovala jednotka HZS Teplice bylo s velitelem zásahu domluveno, že jednotka setrvá na místě jako záloha. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu.
Zasahující technika:
 1. CAS 32 T 815 posádka 1+3
Délka zásahu: cca 20 min.

31.5.2015 15:17
Jednotka vyjela na výzvu KOPIS UL. do Dubí 3 - Pozorka, Tyršova 203/13 k požáru garáže. Po příjezdu na místo události se jednotka zapojila do hasebních prací a odvětrávání prostor přetlakovým ventilátorem. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu.
Zasahující technika:
 1. CAS 32 T 815 posádka 1+1
Délka zásahu: cca 60 min.

1.6.2015 10:24
Jednotka vyjela k nahlášenému požáru odpadu do obce Cínovec. Po příjezdu na místo zásahu, kde již zasahovala jednotka HZS Teplice se zapojila do hasebních prací. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu.
Zasahující technika:
 1. CAS 32 T 815 posádka 1+2
Délka zásahu: cca 50 min.

15.6.2015 1:25
Jednotka vyjela na výzvu KOPIS UL. k požáru bytové jednotky do Dubí 3 - Pozorka, Ruské ul. Během cesty k místu zásahu byla jednotka odvolána operačním důstojníkem z důvodu dostatku prostředků SaP. Jednotka se vrátila zpět na základnu.
Zasahující technika:
 1. CAS 32 T 815 posádka 1+2
Doba zásahu: 5 min.

15.6.2015 16:15
Jednotka vyjela na výzvu KOPIS UL. k vyvrácenému stromu na silnici E-55 Dubí - Cínovec. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že strom zasahuje do vozovky. Strom byl odstraněn z komunikace pomocí motorové pily.
Zasahující technika:
 1. DA VW Transporter posádka 1+1
Doba zásahu: cca 30 min.

17.6.2015
Naše jednotka se zůčastnila cvičení v doplňování bambi vaku za pomoci vrtulníku P.Čr. Tohoto cvičení se rovněž zůčastnily dobrovolné i profesionální jednotky z celého teplického okresu.
Zasahující technika:
 1. CAS 32 T 815 posádka 1+3
 2. DA VW Transporter posádka 1+2
Doba zásahu: cca 2 h 30 min.

18.6.2015
Jednotka pomáhala s přípravou akce Mstišovská poutˇ- stavba stanu, přeprava lavic a stolů.
Zasahující technika:
 1. DA VW Transporter posádka 1+8
Doba zásahu: cca 3 h.

21.6.2015
Jednotka pomáhala s uklidem po akci Mstišovská poutˇ - bourání a odvoz stanu, lavic a stolů.
Zasahující technika:
 1. DA VW Transporter posádka 1+10
Doba zásahu: cca 3 h.

22.6.2015 8:15
Jednotka vyjela do Dubí 1, ul. Karolíny Světlé k nahlášené spadlé větvy na vozovku. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že přes vozovku leží ulomená buková větev. Jednotka ji za pomoci benzínové motorové pily rozřezala a odstranila z vozovky. Jednotka se po té vrátila zpět na základnu.
Zasahující technika:
 1. DA VW Transporter posádka 1+1
Doba zásahu: cca 30 min.

22.6.2015

Jednotka uspořádala branný den pro základní školu v Dubí 1.


26.6.2015 15:05
Jednotka vyjela na výzvu KOPIS UL. k požáru kontejneru do Dubí 1, Ruské ul. Po příjezdu na místo zásahu, kde již zasahovala jednotka HZS Teplice byla jednotka odvolána zpět na základnu.
Zasahující technika:
 1. CAS 32 T 815 posádka 1+1
Doba zásahu: 10 min.

28.6.2015
Naše jednotka byla požádána SDH Košťany, aby asistovala u dětské soutěže v požárním útoku v Košťanech. Jednotka se po skončení dětské soutěže zůčastnila SRANDAMAČE na počest Jindřicha Abrhama, kde obsadila třetí místo.

2.7.2015
Jednotka pomáhala s přípravou akce Husův večer - Stavba stanu, přeprava lavic a stolů, zapůjčení elektrocentrály.
Zasahující technika:
 1. DA VW Transporter posádka 1+7
Doba zásahu: cca 3 h.

3.7.2015
Jednotka prováděla požární asistenci na akci Husův večer.
Zasahující technika:
 1. CAS 32 T 815 posádka 1+1
Doba zásahu: cca 5 h.

4.7.2015
Jednotka pomáhala s úklidem po akci Husův večer - Bourání stanu, odvoz lavic a stolů.
Zasahující technika:
 1. DA VW Transporter posádka 1+8
Doba zásahu: cca 3 h.

4.7.2015
Jednotka pomáhala s přípravou akce SENA, která se konala v obci Cínovec - odvoz lavic a stolů.
Zasahující technika:
 1. DA VW Transporter posádka 1+2
Doba zásahu: cca 2 h.

4.7.2015
Jednotka pomáhala s úklidem po akci SENA - odvoz lavic a stolů.
Zasahující technika:
 1. DA VW Transporter posádka 1+2
Doba zásahu: cca 2 h.

7.7.2015 23:37
Jednotka vyjela na výzvu KOPIS Ul. do obce Novosedlice, Drahenská ulice, kde spadla z důvodu povětrnostní situace část stromu na projíždějící automobil. Po příjezdu na místo zásahu, kde již zasahovala jednotka HZS Teplice se jednotka zapojila do odstraňování spadlých větví a kmene. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu.
Zasahující technika:
 1. CAS 32 T815 posádka 1+2
Doba zásahu: cca 20 min.

8.7.2015 1:45
Jednotka vyjela na výzvu KOPIS Ul. do Dubí 1, Tovární ulice, kde prováděla za pomocí kalového čerpadla čerpání vody ze zatopených prostor objektu.
Zasahující technika:
 1. DA VW Transporter posádka 1+2
Doba zásahu: cca 30 min.

8.7. 2015 6:03
Jednotka vyjela do Dubí 1, Údolí k nahlášené události vyvrácený strom. Po příjezdu na místo zásahu jednotka tento strom odstranila za pomoci benzinové motorové pily.
Zasahující technika:
 1. DA VW Transporter posádka 1+2
Doba zásahu: 54 min.

8.7.2015 16:08
Jednotka vyjela do Dubí 3 - Pozorka, Mírové ul. k nahlášenému zlomenému stromu. Po příjezdu na místo zásahu byl strom jednotkou za pomoci benzinové motorové pily odstraněn a jednotka se vrátila zpět na základnu.
Zasahující technika:
 1. DA VW Transporter posádka 1+2
Doba zásahu: 20 min.

17.7.2015 17:41
Jednotka vyjela do Dubí 3 - Pozorka, ul. J. Hory 166/10 k likvidaci nebezpečného hmyzu.
Zasahující technika:
 1. DA VW Transporter posádka 1+1
Doba zásahu: 14 min.

20.7.2015 14:15
Jednotka vyjela do Dubí 2 - Bystřice, ul. Tovární 110/86 k likvidaci nebezpečného hmyzu.
Zasahující technika:
 1. DA VW Transporter posádka 1+1
Doba zásahu: 35 min.

23.7.2015 7:25
Jednotka vyjela do Dubí 1, ul. Koněvova 65/2 k likvidaci nebezpečného hmyzu.
Zasahující technika:
 1. DA VW Transporter posádka 1+1
Doba zásahu: 43 min.

25.7.2015 7:33
Jednotka vyjela do Dubí 3 - Pozorka, Mírové ul. k nebezpečnému stromu. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že jeden ze stromů je zlomený a opřený o strom vedle stojící. Jednotka za pomoci benzinových motorových pil strom odstranila a vrátila se zpět na základnu.
Zasahující technika:
 1. DA VW Transporter posádka 1+5
Doba zásahu: 2 h 36 min.

25.7.2015 10:48

 

Jednotka vyjela do Dubí 1, Ruské ul. zahrádkářské kolonie k nebezpečnému stromu. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o nařízlý strom, který by mohl svým pádem ohrozit okolí. Jednotka tento strom za pomoci benzinových motorových pil odstranila a vrátila se zpět na základnu.
Zasahující technika:
 1. DA VW Transporter posádka 1+5
Doba zásahu: 1 h 26 min.

25.7.2015 13:44
Jednotka vyjela do Dubí 1, ul. Karolíny Světlé 585/22 k likvidaci nebezpečného hmyzu.
Zasahující technika:
 1. DA VW Transporter posádka 1+2
Doba zásahu: 1 h 5 min.

26.7.2015 15:11
Jednotka prováděla doplňování vodní nádrže v Teplicích na Nové Vsi.
Zasahující technika:
 1. CAS 32 T 815 posádka 1+3
Doba zásahu: 7 h 16 min.

28.7.2015 9:15
Jednotka odvážela tiskoviny ke skartaci z Městského úřadu Dubí.
Zasahující technika:
 1. DA VW Transporter posádka 1+0
Doba zásahu: 1 h.

7.8.2015
Jednotka prováděla za pomoci CAS 32 T 815 kropení komunikací v katastru města Dubí.
Zasahující technika:
 1. CAS 32 T 815 posádka 1+1
Doba zásahu: 4 h 15 min.

10.8.2015 13:06
Jednotka vyjela do Dubí 3 - Pozorka, Střední 167/28 k likvidaci nebezpečného hmyzu.
Zasahující technika:
 1. DA VW Transporter posádka 1+1
Doba zásahu: 20 min.

11.8.2015 18:03
Jednotka vyjela na výzvu KOPIS UL k požáru lesního porostu do katastru města Krupka.
Zasahující technika:
 1. CAS 32 T 815 posádka 1+3
Doba zásahu: 15 min.

12.8.2015 20:27
Jednotka vyjela do Dubí - Běhánky, Pod Návrším 232/10 k likvidaci nebezpečného hmyzu.
Zasahující technika:
 1. DA VW Transporter posádka 1+1
Doba zásahu: 1 h 14 min.

14.8.2015 11:38
Jednotka byla povolána k pomoci při zdolávání požáru v provozu dest. jednotky ve firmě Chemopetrol Záluží u Mostu. Po příjezdu na místo zásahu a domluvě s velitelem zásahu se jednotka zapojila do hasebních prací.
Zasahující technika:
 1. CAS 32 T 815 posádka 1+3
Doba zásahu: 8 h 12 min.

13.8.2015 19:51
Jednotka vyjela ny výzvu KOPIS UL k požáru travního porostu do katastru obce Koštˇany.
Zasahující technika:
 1. CAS 32 T 815 posádka 1+3
Doba zásahu: 32 min.

14.8.2015
Jednotka pomáhala s přípravou akce HRANIČNÍ BUK, která se konala v obci Cínovec - stavba stanu, odvoz lavic a stolů.
Zasahující technika:
 1. DA VW Transporter posádka 1+7
Doba zásahu: cca 4 h.

15.8.2015
Jednotka pomáhala s úklidem po akci HRANIČNÍ BUK - bourání stanu, odvoz lavic a stolů.
Zasahující technika:
 1. DA VW Transporter posádka 1+6
Doba zásahu: cca 4 h.

28.8.2015
Jednotka pomáhala s přípravou akce DUBSKÉ SLAVNOSTI 2015 - Stavba stanu, odvoz lavic, stolů a materiálu.
Zasahující technika:
 1. DA VW Transporter posádka 1+4
Doba zásahu: 4 h.

28.8.2015
Jednotka prováděla asistenci při ohňostroji na akci DUBSKÉ SLAVNOSTI 2015.
Zasahující technika:
 1. CAS 32 T 815 posádka 1+1
 2. DA VW Transporter posádka 1+1
Doba zásahu: 1 h 25 min.

29.8.2015
Jednotka pomáhala s úklidem po akci DUBSKÉ SLAVNOSTI 2015 - Bourání stanu, odvoz lavic, stolů a materiálu.
Zasahující technika:
 1. DA VW Transporter posádka 1+9
Doba zásahu 3 h.

31.8.2015 15:27
Jednotka vyjela do Dubí 2 - Bystřice, Dukelská 86/3 k likvidaci nebezpečného hmyzu.
Zasahující technika:
 1. DA VW Transporter posádka 1+1
Doba zásahu: 35 min.

2.9.2015 10:22
Jednotka vyjela do Dubí, Ruské ulice k nahlášenému úniku provozních kapalin z automobilu na komunikaci.
Zasahující technika:
 1. DA VW Transporter posádka 1+1
Doba zásahu: 17 min.

3.9.2015 16:48
Jednotka vyjela do Dubí 2 - Bystřice, Družstevní 224/2 k likvidaci nebezpečného hmyzu.
Zasahující technika:
 1. DA VW Transporter posádka 1+1
Doba zásahu: 20 min.

6.9.2015 16:23
Jednotka vyjela do Dubí 1, Bezručova 30/7 k likvidaci nebezpečného hmyzu.
Zasahující technika:
 1. DA VW Transporter posádka 1+1
Doba zásahu: 40 min.

8.9.2015 12:35
Jednotka vyjela do Dubí - Drahůnky, Náměstí k nahlášenému úniku provozních kapalin z nákladního automobilu.
Zasahující technika:
 1. DA VW Transporter posádka 1+1
Doba zásahu 22 min.

8.9.2015 16:42
Jednotka prováděla za pomoci CAS 32 T 815 mytí vozovky v Dubí - Drahůnky, Náměstí.
Zasahující technika:
 1. CAS 32 T 815 posádka 1+3
Doba zásahu: 49 min.

9.9.2015 16:37
Jednotka vyjela na výzvu KOPIS UL k požáru odpadu do Dubí 3 - Pozorka, Střední 149/2. Po příjezdu na místo zásahu, kde již zasahovala jednotka HZS Teplice bylo s velitelem zásahu domluveno, že se jednotka vrátí zpět na základnu.
Zasahující technika:
 1. CAS 32 T 815 posádka 1+2
Doba zásahu: 15 min.

11.9.2015
Jednotka pomáhala s přípravou výstavy v DOMĚ S MODROU KRVÍ - stěhování výkladních skříní.
Zasahující technika:
 1. DA VW Transporter posádka 1+2
Doba zásahu: 2 h.

11.9.2015 -
Jednotka pomáhala s přípravou akce LÁZEŇSKÉ DNY - Stavba stanu, odvoz lavic, stolů a materiálu.
Zasahující technika:
 1. DA VW Transporter posádka 1+6
Doba zásahu: 3 h 30 min.

12.9.2015
Jednotka pomáhala s úklidem po akci LÁZEŇSKÉ DNY - Bourání stanu, odvoz lavic, stolů a materiálu.
Zasahující technika:
 1. DA VW Transporter posádka 1+9
Doba zásahu: 30 min.

17.8.2015 19:37
Jednotka vyjela na výzvu KOPIS UL do Mstišova, Dvojhradí, kde byla spadlá větev přes komunikaci. Jednotka větev odstranila z komunikace za pomoci benzinové motorové pily a vrátila se zpět na základnu.
Zasahující technika:
 1. DA VW Transporter posádka 1+3
Doba zásahu: 13 min.

18.9.2015 12:36
Jednotka vyjela k nahlášenému požáru do Dubí 3 - Pozorka, Bílinská 52/8. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o planý poplach. Jednotka se vrátila zpět na základnu.
Zasahující technika:
 1. CAS 32 T 815 posádka 1+2
Doba zásahu: 16 min.

3.10.2015 19:00
Jednotka vyjela k nahlášenému požáru do Dubí 1, U splavu.
Zasahující technika:
 1. DA VW Transporter posádka 1+3
Doba zásahu: 4 h 5 min.

10.10.2015 10:00
Jednotka vyjela na výzvu KOPIS UL. do obce Fojtovice k námětovému cvičení "Požár pícniny a přilehlého objektu".
Zasahující technika:
 1. CAS 32 T 815 posádka 1+2
 2. DA VW Transporter posádka 1+1
Doba zásahu: 4h 45 min.

30.10.2015 19:00
Jednotka vyjela do Dubí 1, Na Antoníčku k nahlášenému nálezu nebezpečných látky. Jednotka látku odvezla k likvidaci.
Zasahující technika:
 1. DA VW Transporter posádka 1+2
Doba zásahu: 30 min.

26.11.2015 18:09
Jednotka vyjela na výzvu KOPIS UL. do Dubí, Zahradní 279 k požáru sazí v komínovém tělese.
Zasahující technika:
 1. CAS 32 T 815 posádka 1+3
Doba zásahu: 20 min.

30.11.2015 9:18
Jednotka vyjela do Dubí 2, Tovární ul. k likvidaci zlomené větve, která se nacházela v koruně stromu nad komunikací.
Zasahující technika:
 1. CAS 32 T 815 posádka 1+2
Doba zásahu: 50 min.

1.12.2015 8:36
Jednotka vyjela do Dubí 3 - Mstišov, Náměstí Svobody vyčistit zanesené česlo požární nádrže.
Zasahující technika:
 1. DA VW Transporter posádka 1+1
Doba zásahu: 31 min.

23.12.2015 10:02
Jednotka vyjela na výzvu KOPIS UL. do Dubí 3 - Pozorka, Střední ul. k požáru osobního automobilu.
Zasahující technika:
 1. CAS 32 T 815 posádka 1+1
Doba zásahu: 20 min.

31.12.2015 14:17
Jednotka vyjela na výzvu KOPIS UL. do Dubí 1, U kamenolomu k požáru klestí po pálení.
Zasahující technika:
 1. DA VW Transporter posádka 1+1
 2. CAS 32 T 815 posádka 1+1
Doba zásahu: 1 h 23 min.